Tèm ak Kondisyon yo

Updated December 7, 2021.

Use of this website constitutes acceptance of the Terms and Conditions described below, written copies available upon request for clients.

AKAS SÈVIS MASTER

Akò Sèvis MASTER sa a (sa a “Akò") Se te fè ak antre nan kòm nan dat la achte, (la"Dat efektif"), Pa ak ant Sèvi kolateral, LLC, yon Ilinwa konpayi responsablite limite ("Konsiltan"), Ak nenpòt achtè ("Kliyan, "Kolektivman ak konsiltan an refere yo kòm" Pati yo ").

Kliyan vle Konsiltan fè sèten sèvis de tan zan tan ki gen rapò ak, pami lòt bagay, Cannabis oswa chanv konsiltasyon, tout sou tèm ak kondisyon ki tabli nan Akò sa a.

ORIJIN

 1. Pati yo vle pou Kliyan an angaje konsiltan fè sèvis sa yo dekri nan dokiman sa a ak pou konsiltan bay sèvis yo sou tèm ak kondisyon ki nan akò sa a; ak
 1. Pati yo vle sèvi ak konpetans endepandan ak ekspètiz konsiltan dapre akò sa a kòm yon kontraktè endepandan yo nan lòd yo ede nan lisans yo ak pwosedi opere pou endistri a Cannabis legal.
 1. The Parties intend to be bound by this Agreement for the Services and delivery of the Work Product made from Consultant’s Intellectual Property as set forth in the Statement of Work obtained on this site from forms regarding the specific offering. The Client agrees and expressly understands any change therefrom is outside of the scope of the Statement of Work and subject to change orders as documented in future Statements of Work.

AKRE

Nan konsiderasyon pwomès ak akò mityèl ki nan Akò sa a, pati yo dakò jan sa a:

 1. Mo majiskil yo itilize, men ki pa otreman defini nan Akò sa a va gen definisyon yo bay anba a:

"afilye"Vle di nenpòt ki moun oswa antite, si wi ou non kounye a oswa apre sa ki deja egziste, ki dirèkteman, oswa endirèkteman nan youn oswa plis entèmedyè, kontwole, se kontwole pa, oswa se anba kontwòl komen ak, Kliyan an (ki gen ladan, san limitasyon, antrepriz, responsablite limite konpayi, ak patenarya). Kòm yo itilize nan definisyon sa a, tèm kontwòl la dwe vle di an komen nan 5% oswa plis nan total pouvwa konbine pou vote oswa valè tout klas aksyon oswa enterè nan antite a, oswa pouvwa pou dirije jesyon ak politik antite a, pa kontra oswa otreman.

"Enfòmasyon konfidansyèl"Vle di tout enfòmasyon, ki gen ladan nenpòt pwopriyete entelektyèl (jan sa defini anba a) nan limit ki aplikab, divilge pa yon pati nan lòt pati a dapre Sèvis (jan sa defini anba a) bay anba akò sa a ki pa jeneralman li te ye nan kliyan an oswa komès konsiltan an oswa endistri epi yo dwe gen ladan, san limitasyon, (a) konsèp ak lide ki gen rapò ak devlopman ak distribisyon de kontni nan nenpòt ki mwayen oswa nan pwodwi aktyèl la, lavni ak pwopoze nan pati yo oswa filiales yo oswa afilye; (b) komès sekrè, desen, envansyon, konesans, pwogram lojisyèl, ak dokiman sous lojisyèl; (c) enfòmasyon konsènan plan pou rechèch, devlopman, nouvo sèvis ofrann oswa pwodwi, maketing ak vann, plan biznis, prévisions biznis, bidjè ak deklarasyon finansye pibliye, lisans ak aranjman distribisyon, pri ak depans, Swèd ak kliyan; (d) nenpòt enfòmasyon konsènan ladrès ak konpansasyon anplwaye, kontraktè oswa lòt ajan Pati yo oswa filyal yo oswa afilye yo; ak (e) Livrezon konsiltan ak pwodwi travay ki rive nan Deklarasyon an (yo) nan travay. Enfòmasyon konfidansyèl gen ladan tou enfòmasyon propriétaires oswa konfidansyèl nan nenpòt ki twazyèm pati ki ka divilge enfòmasyon sa yo Kliyan oswa konsiltan nan kou a nan pèfòmans nan Sèvis anba a.

"Livrezon konsiltan” has the meaning(s) set forth in the applicable Statement(s) of Work provided to Client and  incorporated into this Agreement.

"Pwopriyete entelektyèl” includes, without limitation, any Services, websites, Work Product, Consultant Deliverables, inventions, technological innovations, discoveries, designs, formulas, know-how, processes, business methods, patents, trademarks, service marks, copyrights, computer software, ideas, creations, writings, illustrations, photographs, scientific and mathematical models, improvements to all such property, and all recorded material defining, describing, or illustrating all such property, whether in hard copy or electronic form.

"Lisansye Objektif” has the meaning(s) set forth in the applicable Statement(s) of Work attached to and incorporated into this Agreement. Work Product may only be used for its Licensed Purpose.

"sèvis”Gen siyifikasyon (yo) ki tabli nan Deklarasyon ki aplikab (yo) nan Travay ki atache ak enkòpore nan Akò sa a.

"Pwodwi Travay" gen siyifikasyon (yo) ki tabli nan Dimansyon Sèvis nan Deklarasyon ki aplikab (yo) nan Travay ki atache ak enkòpore nan Akò sa a.

 1. Angajman nan Sèvis.
  • Services and Statement(s) of Work (SOWs). From time to time, Client and Consultant may enter into one or more written work orders that contain the terms (including specifications, responsibilities of the parties, and fees) for Services and items that Client desires Consultant to provide.  Such work order will set forth, to the extent applicable, among other things, scope of Services, schedule for completion of Services, various project activities, and tasks to be performed by the Parties, Consultant Deliverables, and roles and responsibilities of the Parties. Upon acceptance of a work order by Consultant (in writing, by performance, or otherwise), such work order will be a “Deklarasyon Travay” or “SOW”. Each Statement of Work will become effective only when executed by Parties and will thereafter become a part of this Agreement as if fully set forth herein. If any provision of the applicable Statement of Work is inconsistent with this Agreement prior to such incorporation, the terms of the applicable Statement of Work will control, but only with respect to the Services to be performed under said Statement of Work. The manner and means that Consultant chooses to complete the Services are in Consultant’s sole discretion and control. In completing the Services, Consultant agrees to provide its own equipment, tools, and other materials at its own expense; however, Client will make its facilities and equipment available to Consultant when necessary.
  • Chanje Lòd. Kliyan ka, de tan zan tan, mande chanjman oswa ajoute nan Sèvis yo, ki gen ladan nan nenpòt ki konsiltan Delivre, fèt oswa yo dwe fèt pa konsiltan anba yon Deklarasyon ki deja egziste nan travay. Lè yo fin fè nenpòt ki demann sa yo, si se tankou yon demann aksepte pa Konsiltan nan diskresyon sèl l 'yo, Konsiltan pral bay Kliyan ki gen yon pwopozisyon ekri lòd chanjman pou Sèvis adisyonèl yo, ki gen ladan nenpòt chanjman ki kapab lakòz nan frè yo, sijè ki abòde lan Sèvis, orè nan Sèvis ak peman orè, ak responsablite Pati yo. Nenpòt pwopozisyon lòd chanjman dwe konsidere kòm yon "Lòd Chanjman" sou aksepte pa Pati yo epi yo dwe tache ak enkòpore nan Deklarasyon ki aplikab nan Travay. Lòd Chanjman yo pral efikas sèlman sou ekzekisyon pa tou de pati yo epi yo dwe apre sa dwe tache ak enkòpore nan Deklarasyon ki aplikab nan Travay ak Akò sa a. Si nenpòt dispozisyon nan Lòd Chanjman ki aplikab la konsistan avèk Deklarasyon Travay ke li refere a oswa Akò sa a anvan enkòporasyon sa yo, kondisyon ki nan Lòd Chanjman ki aplikab la pral kontwole, men sèlman ki gen rapò ak Sèvis yo dwe fè anba di Chanjman Lòd. Kliyan rekonèt ak dakò ke tan an nan ki Konsiltan oblije fè sèvis sa yo ka bezwen pwolonje kòm yon rezilta nan yon Lòd Chanjman e ke ekstansyon sa yo pa dwe atribiye a Konsiltan, epi, nan limit ki nenpòt Deklarasyon nan Travay ki afekte nan yon Lòd Chanjman, Pati yo ap ajiste Deklarasyon an nan Travay, ki gen ladan delè nan kont pou tan an ogmante bezwen fè sèvis yo anba.
  • Responsablite Kliyan yo. An koneksyon avèk pèfòmans Konsiltan an nan Sèvis yo ak devlopman nan konsiltabl Livrezon yo, Kliyan dwe fè sèten travay, bay sèten enfòmasyon, ak ranpli sèten responsablite kòm plis etabli nan Deklarasyon ki aplikab nan Travay, oswa jan otreman rezonab mande pa Konsiltan soti nan tan nan tan ("Responsablite Kliyan"). Kliyan rekonèt ke li pral bay konsiltan aksè rezonab nan resous matyè Kliyan an kòm yon pati nan pèfòmans Konsiltan an nan Sèvis yo ak kreyasyon nan livrezon yo konsiltan. Kliyan konprann ke pèfòmans Konsiltan an depann sou pèfòmans Kliyan an alè ak efikas nan Responsablite Kliyan anba Akò sa a ak chak Deklarasyon ki aplikab nan Travay. Konsiltan dwe eskize nan nenpòt echèk oswa reta nan fè sèvis yo (ki gen ladan fournir nenpòt ki konsiltabl Livrezon) nan limit ki te koze pa echèk Kliyan an nan alè responsablite Kliyan ranpli. Kliyan dwe responsab pou (i) asire ke sijè ki abòde lan Sèvis ak konsiltab Livrezon satisfè kondisyon Kliyan an; (ii) asire konfòmite Kliyan an ak tout lwa ak règleman federal, eta ak lokal ki aplikab yo, (iii) asiyen yon sèl pwen kontak pou tout kesyon pandan pèfòmans nan Sèvis yo, (iv) bay klarifikasyon pou tout kesyon leve soti vivan nan konsiltan nan lespas de ( 2) jou ouvrab, (v) pote soti tès ak bay fidbak fèm, ak (vi) jwenn tout konsantman ki nesesè nan men twazyèm pati ki nesesè pou konsiltan yo sèvi ak enfòmasyon Kliyan, kontni oswa lojisyèl an koneksyon avèk pèfòmans konsiltan nan Sèvis yo anba Akò sa a oswa nenpòt ki Deklarasyon ki aplikab nan Travay.
  • Frè Pwojè ak Atik ranbousab. Kliyan dwe peye frè konsiltan ak lòt konpansasyon ki tabli nan tout Deklarasyon Travay ki aplikab yo. Kliyan an ap ranbouse tou Konsiltan pou tout rezonab soti-of-pòch vwayaj, k ap viv ak lòt depans oksilyè peye oswa fèt pa Konsiltan pandan y ap lwen kote prensipal la (yo) nan biznis la nan Konsiltan an koneksyon avèk Sèvis yo ak nenpòt lòt atik ranbousab mete soti nan chak Deklarasyon Travay. Konsiltan pa pral gen okenn obligasyon fè nenpòt ki Sèvis lè nenpòt ki kantite lajan oblije peye pa Kliyan rete akòz ak peye pi lwen pase dat la kantite lajan sa yo dwe. Nenpòt sispansyon nan Sèvis pa Konsiltan kòm yon rezilta nan echèk Kliyan an nan fè peman jan sa nesesè yo pral pwolonje dat delè yo nan Livrezon konsiltan ak lòt Sèvis nan limit ki afekte nan sispansyon sa yo oswa reta.
  • Faktirasyon ak Peman. Nenpòt ak tout frè ak lòt konpansasyon peyab konsiltan jan sa endike nan nenpòt ki Deklarasyon ki aplikab nan travay yo dwe akòz ak peyab jan sa tabli ladan l '. Anplis de sa, Kliyan an ap ranbouse Fèm, san yo pa dediksyon oswa konpansasyon, pou tout frè, chaj, vwayaj, lojman ak lòt depans soti-of-pòch ki fèt ensidan nan pèfòmans li yo nan Sèvis, nan lespas senk (5) jou apre yo fin soumèt yon fakti. pa Konsiltan Kliyan, ki fakti ap gen kopi tout resi orijinal oswa dokiman ki sanble. Nan ka Konsiltan an estime li nesesè oswa rekòmande pou anplwaye konpayi twazyèm pati oswa lòt moun an koneksyon avèk sèvis yo, li dwe notifye Kliyan an, epi sou apwobasyon Kliyan an, Kliyan an dwe peye tout pri twazyèm pati sa yo. Nan evènman an Kliyan echwe fè yon peman pou plis pase trant (30) jou apre dat la nan nenpòt ki fakti, Kliyan ap peye enterè nan yon pousantaj ki egal a pi piti a nan 1% chak mwa (oswa yon pati ladan l ') oswa maksimòm pousantaj legal la pèmèt, sou kantite lajan ki montre sou fakti sa yo. Rezon ki fè koleksyon an nan pèfòmans nan Akò sa a dwe dosye biznis epi yo pa dwe konsidere kòm yon kominikasyon pèsonèl oswa prive anba nenpòt zak pwoteksyon konsomatè ekout ak Kliyan dakò gen kominikasyon oral anrejistre ak transkri pou itilize nan ranfòse kondisyon ki nan Akò sa a.
  • Taks sou. Kliyan dwe responsab pou nenpòt ak tout lavant federal, leta oswa lokal, itilizasyon, endirèk, privilèj oswa lòt taks oswa evalyasyon, sepandan deziyen oswa prelve, ki gen rapò ak nenpòt kantite lajan ou dwe peye pa Kliyan Konsiltan anba a, Akò sa a oswa nenpòt Sèvis, eksklizif nan taks ki baze sou revni nèt konsiltan an oswa vo nèt. Konsiltan pral fakti Kliyan pou nenpòt taks peyab pa Kliyan ki oblije kolekte pa Konsiltan dapre nenpòt lwa ki aplikab, règ, règleman oswa lòt kondisyon nan lwa. Konsiltan se yon kontraktè endepandan, Se poutèt sa, Kliyan pa pral kenbe oswa peye kantite lajan sa yo yon anplwayè tipikman oblije kenbe oswa peye an koneksyon avèk salè peye yon anplwaye, tankou taks sou revni, sekirite sosyal, Medicare, oswa andikap.
  • Rezon ki fè koleksyon pèfòmans Akò sa a dwe yon dosye biznis epi yo pa dwe konsidere kòm yon kominikasyon pèsonèl oswa prive anba nenpòt zak pwoteksyon konsomatè eves-jete ak Kliyan dakò gen kominikasyon oral anrejistre ak transkri pou itilize nan ranfòse kondisyon ki nan Akò sa a.
 1. Pwopriyete entelektyèl.
  • Pwopriyetè nan pwodwi travay. Konsiltan dwe konsève tout dwa, tit ak enterè kounye a ki deja egziste oswa ki ka egziste nan lavni nan ak nan nenpòt ki konsiltabl Livrezon, pwodwi travay, oswa pwopriyete entelektyèl nan konsiltan oswa nenpòt ki dokiman, devlopman, pwodwi travay, konnen ki jan-, konsepsyon, pwosesis, envansyon, teknik, sekrè komèsyal, oswa lide, ak tout dwa pwopriyete entelektyèl ki gen rapò ak sa a, ki te deja te kreye pa konsiltan, ki te kreye pa konsiltan, ki konsiltan kontribye, oswa ki gen rapò ak Sèvis konsiltan yo bay dapre akò sa a (kolektivman, "Pwodwi a Travay"), ki gen ladan tout copyrights, mak ak lòt dwa pwopriyete entelektyèl (ki gen ladan men pa limite a dwa patant) ki gen rapò ak li. Kliyan dakò ke nenpòt ak tout pwodwi Travay dwe epi yo rete pwopriyete a nan kabinè avoka. Kliyan dakò pou egzekite, sou demann ak depans konsiltan an, tout dokiman ak lòt enstriman nesesè oswa dezirab pou konsiltan tankou pwopriyetè pwodwi travay la. Nan evènman an ki Kliyan pa, pou nenpòt ki rezon, egzekite dokiman sa yo nan yon tan rezonab nan demann Konsiltan an, Kliyan an prezantèlman irevokableman nonmen Konsiltan kòm avoka-an-reyalite Kliyan an nan bi pou yo egzekite dokiman sa yo sou non Kliyan an, ki randevou se makonnen ak yon enterè. Kliyan an pa dwe eseye enskri nenpòt ki travay kreye pa konsiltan dapre akò sa a nan Biwo Copyright Etazini an, Biwo US Patant & Trademark, oswa nenpòt copyright etranje, patant, oswa rejis trademark. Kliyan pa konsève okenn dwa nan pwodwi travay la epi li dakò pou li pa defye pwopriyetè konsiltan sou dwa ki enkòpore nan pwodwi travay la. Kliyan plis dakò ede konsiltan nan tout fason apwopriye ranfòse dwa konsiltan an ki gen rapò ak pwodwi a Travay nan nenpòt ak tout peyi, ki gen ladan, men pa limite a, egzekite, verifye ak fournir dokiman sa yo ak fè tankou lòt zak (ki gen ladan parèt kòm yon temwen ) kòm Konsiltan ka rezonab mande pou itilize nan jwenn, pèfeksyone, prèv, soutni, ak ranfòse dwa konsiltan an ki gen rapò ak pwodwi a Travay.
  • Pwopriyete entelektyèl kliyan an. Kliyan (oswa lisansye li yo) ap nan tout tan kenbe tout dwa, pwopriyetè, ak enterè nan ak nan nenpòt ki deja egziste pwopriyete entelektyèl itilize pa konsiltan nan pèfòmans nan Sèvis yo ki te oswa ki soti, devlope, achte oswa ki gen lisans pa Kliyan an oswa afilye li yo, ansanm ak nenpòt ak tout ajoute, amelyorasyon, amelyorasyon oswa lòt modifikasyon ki fèt pa Kliyan, afilye li yo oswa pa nenpòt twazyèm pati sou non Kliyan epi yo pa an koneksyon avèk Akò sa a, epi san yo pa konsidere si menm bagay la te pran plas pandan oswa anvan pèfòmans nan Sèvis yo anba Akò sa a (kolektivman, "Kliyan Pwopriyete entelektyèl"). Pa gen anyen ki nan Akò sa a oswa otreman dwe entèprete bay Konsiltan nenpòt dwa, tit, lisans oswa lòt enterè nan, nan oswa anba nenpòt pwopriyete Kliyan entelektyèl (si wi ou non pa estopèl, enplikasyon oswa otreman), eksepte dwa a ak lisans yo modifye ak otreman itilize atik sa yo pou pèfòmans nan Sèvis ki anba la a.
   • Sijè a Seksyon 4.3 (b), Konsiltan sa a sibvansyon Kliyan yon dwa ki pa eksklizif, tout tan, irevokabl, ki pa transfere ak ki pa sublicensable ak lisans yo sèvi ak pwodwi a Travay, ki gen ladan san limit, nenpòt rapò, pwopozisyon, lis, teknik materyèl, biznis oswa pwosesis teknik, ki ofri pa konsiltan nan Kliyan an koneksyon avèk sèvis sa yo pou bi a ki gen lisans. Malgre sa, Kliyan an rekonèt ke lisans lan akòde pa konsiltan nan sa a sou-seksyon 4.3 (a) se transfere sèlman nan yon afilye epi sèlman an koneksyon avèk yon plasman nan akò sa a pa Kliyan an akò ak Seksyon 16. Pou evite dout, lisans lan pa gen ladan dwa pou itilize, vann, oswa sub-lisans nenpòt pwodwi Travay ki gen lisans lan epi yo ka itilize sèlman, si wi ou non transfere, pou objektif ki gen lisans lan.
   • Kliyan dakò, sou non pwòp li yo ak sou non pwopriyetè li yo, ofisye yo, direktè yo, anplwaye yo ak afilye yo, ke enfòmasyon konfidansyèl ak pwodwi travay yo bay nan konsiltan nan kou pou fè sèvis yo dwe itilize pa Kliyan sèlman pou objektif ki gen lisans, ak pou okenn lòt rezon, ki gen ladan san limitasyon (mwen) bay sèvis nan nenpòt lòt antite oswa moun, ki gen ladan nenpòt ki afilye, eksepte an koneksyon avèk yon plasman nan Akò sa a an akò ak Seksyon 16, oswa (ii) lè l sèvi avèk nenpòt ki enfòmasyon konfidansyèl oswa pwodwi travay nan nenpòt rapò ekstèn, eksepte jan sa nesesè akonpli Objektif la ki gen lisans. Kliyan pa dwe itilize pwodwi travay la san okenn avi copyright oswa nan nenpòt fòma ki pa fòma konplè ak konplè kote kliyan an te resevwa pwodwi travay sa a nan men fèm, eksepte an koneksyon avèk objektif ki gen lisans lan.
 1. Enfòmasyon konfidansyèl.
  • Chak nan pati sa yo dakò kenbe enfòmasyon konfidansyèl lòt pati a (jan sa defini nan akò sa a) nan konfyans strik epi yo pa divilge enfòmasyon konfidansyèl sa yo bay nenpòt twazyèm pati. Chak Pati dakò tou pa sèvi ak nenpòt nan enfòmasyon konfidansyèl lòt Pati a pou nenpòt ki lòt rezon pase nan konjonksyon avèk pèfòmans nan Sèvis pa konsiltan epi sèvi ak sèvis sa yo di pa Kliyan.
  • Obligasyon chak pati yo ki tabli nan seksyon 5 sa a pa dwe aplike ki gen rapò ak nenpòt pòsyon nan enfòmasyon konfidansyèl ke lòt pati a ka dokimante pa prèv konpetan ke pòsyon sa yo: (mwen) se nan domèn piblik la pa gen okenn fòt nan lòt pati a. ; (ii) te just kominike endepandamman bay lòt Pati a san okenn obligasyon konfyans; oswa (iii) lòt pati a te devlope endepandamman e san referans a nenpòt enfòmasyon yon pati kominike bay lòt pati a. Anplis de sa, swa Pati a ka divilge enfòmasyon konfidansyèl an repons a yon lòd valab pa yon tribinal oswa lòt kò gouvènmantal, jan otreman lalwa egzije sa, bay pati sa a premye bay avi alekri avanse sou menm bagay la bay lòt pati a. Tout enfòmasyon konfidansyèl ki founi yon Pati se pwopriyete sèl ak eksklizif Pati divilge a oswa founisè li yo oswa kliyan yo. Sou demand pa youn nan pati yo divilge, Pati k ap resevwa a dakò san pèdi tan delivre bay pati a divilge orijinal la ak nenpòt kopi enfòmasyon konfidansyèl sa yo. Nan opsyon Pati ki divilge a, Pati k ap resevwa a dwe bay sètifikasyon ekri nan konfòmite li avèk Seksyon sa a 5.
  • Malgre nenpòt bagay ki nan Seksyon 4.1 oswa Seksyon sa a 5 nan kontrè a, Pati yo dakò ak rekonèt ke konsiltan bay sèvis konsiltatif nan biznis ki ka fè konpetisyon ak Kliyan oswa yo otreman patisipe nan yon endistri menm jan an oswa liy nan biznis, e ke ekspètiz konsiltan an, konesans , ak konnen ki jan-yo en byen ki dwe nan okenn fason dwe konpwomèt avèk sa a. Kliyan rekonèt ak dakò ke, sof si klèman tabli nan yon Deklarasyon Travay oswa akò ki vin apre ant Pati yo: (mwen) konsiltan an pa dwe restriksyon nan kapasite li nan sèvi ak pwodwi Travay, ki gen ladan san limit, nenpòt konsèp, pwosesis, lide ak pwogram devlope an koneksyon avèk Sèvis yo, ak nenpòt lide jeneralize, konsèp, konnen ki jan, metòd, teknik oswa ladrès te vin jwenn oswa aprann pandan pèfòmans nan Sèvis, ak kliyan twazyèm-pati, ak (ii) Konsiltan ka reprezante, fè sèvis pou , oswa yo dwe anplwaye pa lòt kliyan sa yo, moun, oswa konpayi jan konsiltan wè anfòm nan diskresyon sèl li yo.
  • Sijè a Seksyon 4.3, sou nenpòt ki revokasyon oswa ekspirasyon nan Akò sa a, chak Pati (i) dwe imedyatman sispann tout sèvi ak pwodwi lòt pati nan Travay la oswa enfòmasyon konfidansyèl delivre anba Akò sa a; (ii) dwe efase nenpòt pwodwi travay oswa enfòmasyon konfidansyèl lòt pati a nan depo konpitè pati sa a oswa nenpòt lòt medya, ki gen ladan, men pa limite a sa sèlman, sou entènèt ak sou-liy bibliyotèk; ak (iii) dwe retounen nan lòt pati a, oswa, nan chwa lòt pati a, detwi, tout kopi pwodwi travay sa a oswa enfòmasyon konfidansyèl lè sa a nan posesyon pati sa a. Nan evènman an, swa Pati mete fen nan Akò sa a, Konsiltan an ap gen dwa a peman pou Sèvis ki fèt nan dat la nan mete fen ak pa dwe resevwa okenn frè konsiltasyon adisyonèl oswa lòt konpansasyon.
 2. Reprezantasyon ak garanti.
  • Konsiltan reprezante ak garanti ke: (a) Konsiltan gen tout dwa ak otorite pou antre nan Akò sa a epi fè obligasyon li yo anba a; (b) Konsiltan gen dwa ak san restriksyon lisansye pwodwi a Travay Kliyan jan sa endike nan Seksyon 4. (ki gen ladan dwa a lisans nenpòt pwodwi Travay kreye pa anplwaye konsiltan oswa kontraktè); (c) nan konesans aktyèl Konsiltan an, pwodwi a Travay pa pral vyole sou nenpòt ki copyright, patant, trademark, dwa pou piblisite oswa vi prive, oswa nenpòt lòt dwa propriétaires nan nenpòt ki moun, si wi ou non kontra, lwa oswa lwa komen. Konsiltan dakò dedomaje Kliyan nan nenpòt ak tout domaj, depans, reklamasyon, depans oswa lòt responsablite (ki gen ladan frè avoka rezonab ') ki rive nan oswa ki gen rapò ak vyolasyon an oswa vyolasyon swadizan pa Konsiltan nan reprezantasyon yo ak garanti ki tabli nan Seksyon sa a. 1.
  • Kliyan reprezante ak garanti ke: (a) Kliyan gen tout dwa ak otorite pou antre nan Akò sa a epi fè obligasyon li yo anba a; ak (b) ni Kliyan ni nenpòt nan mèt Kliyan an, ofisye yo, direktè yo, ajan yo, anplwaye yo, ak afilye, yo pral vyole sou nenpòt ki copyright, patant, trademark, dwa pou piblisite oswa vi prive, oswa nenpòt lòt dwa propriétaires nan nenpòt ki moun, si wi ou non kontra , lalwa legal oswa komen. Kliyan dakò dedomaje Konsiltan nan nenpòt ak tout domaj, depans, reklamasyon, depans oswa lòt responsablite (ki gen ladan frè avoka rezonab) ki rive nan oswa ki gen rapò ak vyolasyon an oswa vyolasyon swadizan pa Kliyan nan reprezantasyon yo ak garanti ki tabli nan Seksyon sa a. 2.
  • EKsepte jan yo mete l nan SEKSYON 6.1, KONSILAN PA FÈ REPREZANTASYON GARANTI POU KLIYAN, EKSPRÈS, ENPLIQUÉ OSWA LEGAL, AK RESPÈ POU NENP SERVT SÈVIS OSWA LIVRASYON KONSILTAN YO BAY KONSÈNAN SA OSWA KONSÈY NENP STATT DEKLARASYON SOU TRAVAY, ENKLI YO, san limit, san limit, san limit Komèsyal oswa anfòm pou yon bi patikilye. TOUT L OTHERT GARANTI REKLAME. PLIS, EKsepte jan yo mete l nan SEKSYON 6.1, KONSILTA PA FÈ, AK DÈYE REKLAMASYON, NENPYT GARANTI SOU REZILTA ESPESIFIK SÈVIS YO NAN ITILIZASYON KONSILTA LIVRAN. KONPAYI, POU TÈT LI AK AFILYE LI, rekonèt ak dakò ke konsiltan, nan pèfòmans li nan sèvis yo, pa aji, nan nenpòt ki kapasite, tankou yon avoka oswa ofri konsèy legal bay konpayi ak ke tout sèvis ki fèt pa konsiltan yo sèlman Eksperyans jeneral konsiltan an nan endistri an.
 3. Relasyon kontraktè endepandan; Tretman taks.

7.1 Konsiltan se yon kontraktè endepandan epi yo pa yon anplwaye nan kliyan an. Pa gen anyen nan Akò sa a ki fèt, oswa yo ta dwe entèprete li, kreye yon patenarya, ajans, antrepriz oswa relasyon travay. Fason ak mwayen konsiltan chwazi pou konplete sèvis konsiltasyon yo se nan diskresyon ak kontwòl sèl konsiltan an. Konsiltan pa otorize pou fè okenn reprezantasyon, kontra, oswa angajman sou non Kliyan oswa antrene nenpòt responsablite oswa obligasyon nenpòt kalite nan non oswa sou non Kliyan an. Nenpòt moun ki anplwaye pa oswa soutretans ak konsiltan fè nenpòt ki pati nan obligasyon konsiltan anba a dwe anba kontwòl la sèl ak direksyon nan kabinè avoka. Kliyan an pa dwe gen okenn dwa oswa otorite ki gen rapò ak seleksyon, kontwòl, direksyon, oswa konpansasyon moun sa yo.

7.2 Konsiltan ak Kliyan dakò ke Kliyan ap trete Konsiltan kòm yon kontraktè endepandan pou rezon tout lwa taks (lokal, leta ak federal) epi ranpli fòm ki konsistan avèk estati sa a. Konsiltan pral sèlman responsab pou peye nenpòt ak tout revni lokal, leta, ak / oswa federal, sekirite sosyal ak taks chomaj pou konsiltan ak anplwaye li yo. Kliyan pa pral kenbe okenn taks oswa prepare Fòm W-2 pou fèm, men li pral bay Konsiltan yon Fòm 1099, si lalwa egzije sa. Pa gen okenn pati nan konpansasyon konsiltan yo pral sijè a kenbe pa Kliyan pou peman an nan nenpòt ki sekirite sosyal, federal, eta oswa nenpòt lòt anplwaye pewòl taks.

 1. Tèm.
  • Tèm Akò sa a ap kòmanse apati dat efektif la epi l ap kontinye jiskaske pita nan (mwen) premye anivèsè dat efektif la, oswa (ii) ekspirasyon oswa pi bonè revokasyon nenpòt Deklarasyon Travay pou ki sèvis yo dwe fè. anba li rete eksepsyonèl.
  • Defo & Revokasyon. Akò sa a ka sispann pa swa Pati ("Pati ki pa Peye-Default") si nenpòt nan evènman sa yo rive pa oswa ki gen rapò ak lòt Pati a ("Default Pati a"): (mwen) Pati a Default komèt yon vyolasyon materyèl nan nenpòt nan obligasyon li yo anba a epi li echwe pou geri vyolasyon sa yo nan peryòd tan ki tabli nan Seksyon 8.3 dokiman sa a; oswa (ii) nenpòt fayit oswa ranpli yon petisyon nan fayit pa oswa kont Pati a Default, nenpòt randevou nan yon reseptè pou Pati a Default, oswa nenpòt ki plasman pou benefis la nan kreditè Pati a Default.
  • Geri ak remèd. Nan evènman an, swa Pati a komèt yon vyolasyon materyèl nan nenpòt nan obligasyon li yo anba a, Pati a ki pa Peye Default pral notifye Pati a Default alekri (epi, nan avi sa yo, endike nati a nan vyolasyon an ak deklarasyon an nan ki pa Peye-Default la. Dwa pati a mete fen nan). Pati a Default pral gen apre sa trant (30) jou (oswa dis (10) jou nan ka a nan peman nan lajan akòz) apre li resevwa avi sa yo geri vyolasyon sa yo oswa, si vyolasyon sa yo pa ka rezonab geri nan trant (30) jou, tankou peryòd tan ki pi long ki ka rezonab nesesè yo efè sa yo geri si Pati a Default founi Pati a ki pa Peye-Default nan peryòd sa yo trant (30) jou yon plan ki demontre ke li se kapab geri vyolasyon an ak apre sa avèk dilijans montan pouswiv plan sa a fini. Si vyolasyon sa yo rete geri apre yon peryòd geri, Pati ki pa Peye-Default ka mete fen nan Akò sa a dapre Seksyon 8.2 efikas imedyatman sou livrezon avi plis nan efè sa. Malgre sa ki endike anwo a, nan evènman an Kliyan echwe pou fè peman nan nenpòt lajan akòz Akò sa a nan dis (10) jou apre yo fin resevwa avi jan yo bay pi wo a, Konsiltan an ap gen opsyon a, sou avi ekri nan menm bagay la tou, yo sispann ... pèfòmans nan nenpòt Sèvis anba a jiskaske tan tankou Konsiltan resevwa peman an plen Se poutèt sa. Opsyon Konsiltan yo sispann pèfòmans nan Sèvis pa dwe otreman afekte dwa Konsiltan nan apre sa mete fen nan Akò sa a dapre Seksyon sa a 8.
  • Efè Tèminasyon.
   • Nan ka Konsiltan an mete fen nan Akò sa a dapre Seksyon sa a 8, Konsiltan ap gen dwa a peman pou tout Sèvis rann nan dat la nan mete fen (ki gen ladan pou travay-nan-pwogrè), moun ki depans rezonab ki fèt nan patisipe nan yon antisipasyon nan pèfòmans nan Sèvis yo nan nan limit yo pa ka rezonab dwe elimine, nenpòt ki lòt depans revokasyon rezonab konsiltan antrene an koneksyon avèk anile nenpòt kontra segondè li antreprann nan patisipe nan yon pèfòmans nan Sèvis yo ak nenpòt ki lòt domaj aktyèl soufri pa kabinè avoka.
   • Nan evènman an Kliyan mete fen nan Akò sa a dapre Seksyon sa a 8, Konsiltan ap gen dwa a peman pou tout livrezon konsiltan aksepte ak nenpòt lòt Sèvis rann nan dat la nan mete fen, ki gen ladan nenpòt lòt depans ranbousab ki fèt pa Konsiltan nan dat la nan mete fen. Anplis de sa, konsiltan pouvwa refè domaj aktyèl li yo fèt nan dat la nan mete fen. Lè yo fin fè peman an, Kliyan an ap gen dwa kenbe tout livrezon konsiltan delivre nan oswa pou benefis nan Kliyan dapre akò sa a nan dat la nan revokasyon, si wi ou non nan fòm elektwonik oswa lòt, sijè nan tout ka Seksyon 4.3 ak eksepte nenpòt ak tout entelektyèl Pwopriyete, pwodwi travay, ak enfòmasyon konfidansyèl nan konsiltan pa sijè a lisans lan akòde anba Seksyon 4.3.
   • KONFESYON JIJMAN. KLIYAN ANPIL IREVOCABLY OTORIZE AK ANPOTE NENPYT AVOKA POU PARÈT POU KLIYAN NENPYT AKSYON SOU OSWA KONNÈKSYON AK AKIS SA A NENPIMET POU APRÈ EVÈNMAN KONSILTAN KI TERMINE AK AG SA A DAPRÈ SEKSYON 8 DAPRÈ SA A, DAPRÈ SA A OSWA nan eta a nan ILLINOIS oswa yon lòt kote ak jiridiksyon, ak emisyon renonse a ak sèvis nan pwosesis ak RESPÈ toujou, ak definitivman otorize ak ranfòse nenpòt KONSA AVOKA-AT-LAW konfese jijman nan FAVOR nan konsiltan KONT KLIYAN NAN KANTITE LAJAN DUE moute sou li oswa HEREON, PLIS ENTERÈ KOMAN YO BAY LA, AK TOUT DEPANS KOLEKSYON, E RETE AK LAGE TOUT ERÈ NENPYT PWOSEDI DI AK JIJMAN AK TOUT DWA APÈL NAN JIJMAN RENDU LA. KLIYAN AN DAK AND E KONSANTMAN KI AVOKA KI KONFESE JIJMAN SOU KLIYAN KI KONSÈNAN YO KA KONSÈY POU KONSILNAN AK / OUBYEN AFILYE KONSILTAN AN, AK KLIYAN AN KONSÈNEN ANPIL POU KONSILTE AK KONSÈNANS KI POU KONSÈNEN L OTHERT KI KA KONSÈNEN L OTHERT KI KA KONSÈNEN L OTHERT KI KA KONSÈNEN L OTHERT KI KA KONSÈNEN L OTHERT KI KA KONSÈNEN L OTHERT KI KA KONSÈNEN KI KONSÈNEN KI POU KI KONSÈNEN KI KA AVOKA KONFESE KONSA YON FRÈ LEGAL OUBYEN PÈMÈT FRÈ SA AVOKA YO POU PEYE POU PWOSEDI KOLEKSYON AKRE SA A.
  • Dwa ak obligasyon ki nan Seksyon 3-6, 8 ak 9-19 ap siviv nenpòt revokasyon oswa ekspirasyon nan Akò sa a. Sòf si ekspreseman idantifye otreman nan Akò sa a oswa yon akò ki vin apre ekri, konfidansyalite a ak obligasyon avi ki nan Seksyon 5 pral aplike nan pèrpetuite a Pati yo ak mèt respektif yo, reprezantan, siksesè, ak pèmèt pèmèt.
  • Konsiltan va dedomaje, defann, epi kenbe inofansif Kliyan an ak ofisye li yo, direktè, ajan, mèt, ak anplwaye, ki soti nan ak kont nenpòt ak tout responsablite, reklamasyon, demand, domaj, pèt, kòz aksyon, depans ak depans, ki gen ladan avoka frè ak depans, ki rive soti nan oswa an koneksyon avèk (a) operasyon an nan biznis konsiltan an, (b) itilize konsiltan nan livrezon yo konsiltan, eksepte pou nenpòt reklamasyon pa kliyan an ki fèm livrezon yo vyole dwa pwopriyete entelektyèl nan yon twazyèm pati , (c) neglijans la oswa move kondwit nan fèm, (d) nenpòt reklamasyon pote oswa responsablite enpoze kont Kliyan pa konsiltan oswa nenpòt nan anplwaye li yo oswa pa nenpòt lòt pati (ki gen ladan pati prive, kò gouvènmantal ak tribinal), pou reklamasyon ki gen rapò ak travayè a konpansasyon, salè ak èdtan lwa, taks sou travay, ak benefis, ak zafè sa yo ki gen rapò ak estati konsiltan an kòm yon kontraktè endepandan oswa estati a nan pèsonèl li yo, oswa (e) nenpòt ki vyolasyon akò sa a paFèm. Sijè a Seksyon 10, dedomajman dwe pou nenpòt ak tout pèt ak domaj, ki gen ladan depans ak frè avoka '. Malgre pi wo a, pi wo a pa dwe aplike ki gen rapò ak nenpòt ki responsablite sa yo, reklamasyon, demand, domaj, pèt, kòz aksyon, depans ak depans nan limit ki te koze pa neglijans la grav oswa move konduit Kliyan.
  • Kliyan va dedomaje, defann, epi kenbe fèm inofansif, ak ofisye li yo, direktè, ajan, mèt, ak anplwaye, ki soti nan ak kont nenpòt ak tout responsablite, reklamasyon, demand, domaj, pèt, kòz aksyon, depans ak depans, ki gen ladan avoka frè ak depans, ki rive soti nan oswa an koneksyon avèk (a) operasyon an nan biznis Kliyan an, (b) Itilizasyon Kliyan an nan Livrezon konsiltan yo, eksepte pou nenpòt reklamasyon pa kliyan an ke livrezon yo konsiltan vyole dwa pwopriyete entelektyèl nan yon twazyèm pati , (c) neglijans oswa move kondwit Kliyan, (d) nenpòt vyolasyon Akò sa a pa Kliyan. Malgre pi wo a, pi wo a pa dwe aplike ki gen rapò ak nenpòt responsablite sa yo, reklamasyon, demand, domaj, pèt, kòz aksyon, depans ak depans nan limit ki te koze pa neglijans la grav oswa move konduit fèm nan.
  • Yon pati k ap chèche dedomajman anba Seksyon sa a 9 dwe bay pati nan dedomajman rapid avi alekri sou reklamasyon ki aplikab la oswa akizasyon epi yo bay pati a dedomajman ak asistans rezonab nan defans la oswa règleman ladan l '. Pati a dedomajman ap gen dwa a kontwole defans la ak règleman nan nenpòt ki akizasyon oswa reklamasyon pou ki li oblije dedomaje lòt pati a, depi ke pati a dedomajman pa pral dakò ak yon règleman ki (mwen) enpoze responsablite un-dedomaje oswa fòt sou pati a dedomaje san konsantman alekri pati a endamnize a anvan (pa dwe san rezon kenbe, kondisyone oswa reta). Malgre sa ki endike anwo a, si yon reklamasyon pote pa yon otorite gouvènmantal ki reklame yon konklizyon oswa admisyon nan yon vyolasyon nenpòt ki lwa, Lè sa a, pati a dedomaje dwe gen dwa konteste, defann, kontwole, konpwomi ak rezoud reklamasyon sa yo.
 2. Limit Responsablite; Anilasyon domaj. Nan okenn ka, responsablite konsiltan ki soti nan oswa an koneksyon avèk akò sa a oswa sèvis yo dwe depase, an total, frè total peye pa Kliyan pou konsiltan nan douz (12) mwa anvan yo pou sèvis patikilye yo oswa konsiltan delivre ak respè ki responsablite sa yo gen rapò (oswa nan ka a nan nenpòt ki responsablite ki pa gen rapò ak yon pòsyon patikilye nan Sèvis yo, frè yo total peye pa Kliyan Konsiltan anba Deklarasyon ki aplikab nan Travay nan douz (12) mwa anvan yo), si wi ou non sa yo responsablite a baze sou yon aksyon nan kontra, garanti, responsablite strik oswa tort oswa otreman. Konsiltan pa dwe responsab nan Kliyan oswa nenpòt afilye, oswa mèt respektif yo, direktè, ofisye, anplwaye, ajan oswa reprezantan, pou nenpòt domaj espesyal, endirèk, okazyonèl, konsekan, egzanplè oswa pinitif ki rive anba oswa an koneksyon avèk akò sa a, eksepte nan limit ki peye bay yon twazyèm pati (epi yo pa youn nan pati yo susmansyone), menm si yo te avize konsiltan nan posibilite pou domaj sa yo.
 3. Ki pa Peye-solisitasyon.
  • Pandan tèm Akò sa a ak pou yon peryòd de yon (1) ane apre sa ("Peryòd restriksyon"), Kliyan pa pral, epi yo pral lakòz afilye yo pa (a) dirèkteman oswa endirèkteman pwovoke oswa eseye pwovoke oswa otreman konsèy, konseye, mande oswa ankouraje nenpòt moun ki nan moman an, oswa ki te nan nenpòt ki lè nan sis (6) mwa anvan yo, anplwaye pa konsiltan an oswa nenpòt nan afilye li yo, yo kite anplwaye a nan konsiltan oswa afilye li yo oswa aksepte travay avèk yon lòt patwon oswa kòm yon kontraktè endepandan oswa (b) ofri travay nan oswa kenbe sèvis yo nan moun sa yo, lòt pase avèk konsantman an nan konsiltan. Seksyon 11.1 pa aplike pou yon anplwaye ki vin travay pa Kliyan an oswa yon afilye nan yon pati kòm yon rezilta nan yon repons pa anplwaye sa a nan yon reklam piblik oswa pwosedi rekritman nòmal epi yo pa kòm yon rezilta nan ke yo te apwoche oswa vize pa Kliyan oswa yon afilye ladan l.
  • Si Kliyan vle ofri travay nan nenpòt anplwaye nan Konsiltan pandan Peryòd la Restriksyon, Kliyan an dwe fè tankou yon demann Konsiltan alekri epi yo dwe ofri konpanse Konsiltan pa mwens pase 30% nan pake a konpansasyon premye ane (ki gen ladan baz ak sib bonis) pou nenpòt ki anplwaye sa yo. Konsiltan dwe Lè sa a, gen yon peryòd de trant (30) jou pou reponn a Kliyan aksepte oswa refize ofri sa yo. Nan evènman an ki konsiltan pa reponn a Kliyan nan tankou yon peryòd trant (30) jou, yo pral konsiltan dwe jije yo te refize tankou yon òf.
 4. Siksesè ak asiyen. Lòt pase jan sa pèmèt isit la, Kliyan pa dwe asiyen Akò sa a oswa delege nenpòt nan dwa li yo oswa obligasyon, an antye oswa an pati, dapre Akò sa a oswa nenpòt ki Deklarasyon nan Travay, pa operasyon nan lwa oswa otreman, san yo pa konsantman alekri alavans nan Konsiltan (ki konsantman pa dwe san rezon kenbe). Kòm yon kondisyon pou aksepte nenpòt devwa sa yo oswa delegasyon, Konsiltan ka mande pou yon potansyèl asiyen ak nenpòt ki afilye ladan l 'egzekite yon akò nilasyon ak / oswa yon paj siyati nan Akò sa a. Yon chèrye ki valab nan Kliyan otorize anba a, ki gen ladan yon chèrye ki valab nan yon Deklarasyon sou Travay, dwe mare nan kondisyon ki nan Akò sa a epi yo dwe gen tout dwa yo ak obligasyon nan Kliyan ki tabli nan Akò sa a; bay, ki nan okenn ka konsantman konsiltan an pa dwe entèprete kòm egzeyate oswa divilge Kliyan nan nenpòt fason soti nan pèfòmans lan nan obligasyon li yo dapre Akò sa a oswa nenpòt ki lòt Deklarasyon (yo) nan travay ki Kliyan se mare. Nenpòt eseye fè devwa nan vyolasyon Seksyon 12 sa a dwe nil epi ki pa gen okenn fòs oswa efè. Konsiltan ka asiyen Akò sa a san konsantman Kliyan an an koneksyon avèk yon fizyon, akizisyon, reòganizasyon antrepriz, oswa vann tout oswa anpil nan tout byen li yo. Sijè a pi wo a, Akò sa a dwe inure nan benefis nan yo epi yo dwe obligatwa sou chak Pati ak siksesè yo endepandaman ak pèmèt pèmèt.
 5. Tout avi ak lòt kominikasyon ki anba la a dwe fèt alekri epi yo dwe konsidere yo te kòmsadwa bay lè pèsonèlman delivre, oswa si voye pa lapòs sètifye Etazini, resi retounen mande, tenm prépayé, yo dwe jije kòmsadwa bay sou livrezon pa Etazini Sèvis Lapòs, oswa si voye pa lapòs elektwonik oswa resi lannwit lan, sèvis courrier dwe jije kòmsadwa bay nan jou ouvrab la te resevwa si resevwa anvan 5:00 pm lè lokal oswa nan jou ouvrab ki vin apre a si yo resevwa apre 5:00 pm lè lokal oswa nan yon jou ki pa Peye-biznis, adrese a pati yo respektif isit la jan sa a:

Fèm: Kolateral Sèvi, LLC

Atansyon: Thomas Howard

316 SW Washington St. Suite 1A

Peoria, Ilinwa 61602 USA

Telefòn: 309-306-1095

Imèl: tom@collateralbase.com

Pou Kliyan an: Non Kliyan an: _______________

Attn: _______________

Adrès Ri: _______________

Vil / Eta / Zip: _______________

Tel: _______________

Imèl: _______________

 1. Lwa gouvène. Akò sa a dwe gouvène pa ak entèprete an akò ak lwa yo nan Illinois, san konte chwa li yo nan dispozisyon lalwa. Pati sa yo irevokableman soumèt bay jiridiksyon eksklizif nan nenpòt tribinal federal oswa eta ki sitiye nan Eta Illinois sou nenpòt dispit ki rive soti nan oswa ki gen rapò ak Akò sa a oswa nenpòt nan tranzaksyon yo anvizaje prezant ak chak Pati prezantman irevokableman dakò ke tout reklamasyon nan respè nan diskisyon sa a oswa nenpòt pwosè, aksyon, oswa pwosedi ki gen rapò ak yo ka tande epi detèmine nan tribinal sa yo. Pati sa yo irevokableman renonse, nan limit ki pèmèt lalwa ki aplikab, nenpòt objeksyon yo ke yo ka kounye a oswa apre sa yo tap mete nan yon pidevan nan nenpòt ki diskisyon sa yo te pote nan tribinal sa a oswa nenpòt defans nan yon fowòm konvenyan pou antretyen an nan sa yo dispit. Chak nan Pati yo dakò ke yon jijman nan nenpòt ki diskisyon sa yo te fòse nan lòt jiridiksyon pa pwosè sou jijman an oswa nan nenpòt ki lòt jan lalwa ki aplikab bay yo. Chak nan Pati sa a konsanti nan pwosesis ke yo te sèvi pa nenpòt ki Pati nan Akò sa a nan nenpòt pwosè, aksyon oswa pwosedi pa livrezon nan yon kopi ladan l 'an akò avèk dispozisyon ki nan Seksyon 13.
 2. Altènatif Rezolisyon Dispit. Nan evènman an yon diskisyon va leve ant Pati yo nan Akò sa a, eksepte pou ki pa Peye-peman pa Kliyan oswa move itilizasyon Lisans lan akòde nan Seksyon 4.3 (b), Pati yo dakò yo negosye nan bon konfyans yo rezoud dispit sa yo. Nan ka negosyasyon an echwe, Pati yo dakò pou patisipe nan medyasyon an bòn fwa. Pati yo dakò pou pataje egalman nan depans medyasyon an. Medyasyon an ap fèt nan yon kote mityèlman agreyab ak pa yon medyatè mityèlman chwazi ak agreyab oswa abit pa Pati yo, depi ke si Pati yo pa ka dakò, konfidansyèl, obligatwa, twazyèm pati abitraj la oswa medyasyon yo dwe fèt nan Peoria, Ilinwa.
 3. RETANSYON JIJMAN JIYE. CHAK PATI EREETO AKONÈT AK dakò ke nenpòt ki diskisyon ki ka rive anba akò sa a se fasil patisipe nan pwoblèm konplike ak difisil, epi kidonk chak pati sa yo menm ki iregilye ak enkonvenyansman. OSWA endirèkteman ki soti nan oswa ki gen rapò ak akò sa a, oswa tranzaksyon yo ki make pa akò sa a. CHAK PATI SÈTIFYE AK AKONÈT ke (mwen) pa gen okenn reprezantan, ajan oswa avoka nan nenpòt ki lòt pati ki te reprezante, ekspreseman oswa yon lòt jan, ke lòt pati sa a pa ta, nan ka litigasyon, chache fè respekte (anvan), PATI KONPRANN E LI TE KONSIDERE ENPLIKASYON DANSEYE SA A, (III) CHAK PATI FÈ VOLONTARYE DETACHE SA A, AK (IV) CHAK PATI ANTREMEN POU ANTRE NAN AKRE SA A, Pami L OTHERT BAGAY, DETANSYON MITUEL AK SÈTIFIKASYON SA YO.
 4. Chak fwa sa posib, chak dispozisyon nan Akò sa a ak nenpòt Deklarasyon sou Travay dwe entèprete nan yon fason ki efikas ak valab dapre lalwa ki aplikab, men si nenpòt dispozisyon nan Akò sa a oswa nenpòt Deklarasyon sou Travay yo kenbe ki entèdi pa oswa valab anba lalwa ki aplikab, dispozisyon sa yo dwe efikas sèlman nan limit entèdiksyon sa yo oswa envalidite, san yo pa invalid rès dispozisyon sa yo oswa dispozisyon ki rete nan Akò sa a oswa Deklarasyon Travay, jan ka a ka ..
 5. Amannman; Anilasyon. Pa gen modifikasyon, revizyon, sipleman, abrogasyon, revokasyon, ekstansyon, egzansyon, oswa amannman nan oswa nan Akò sa a, oswa nenpòt lòt akò ant Pati yo, (ki gen ladan nenpòt atachman, ekspozisyon oswa Deklarasyon (yo) nan Travay) oswa nenpòt nan dispozisyon li yo , yo ka fèt, epi nenpòt tantativ pa dwe obligatwa, sof si alekri e kòmsadwa egzekite pa Pati yo (oswa pa Pati a renonse nan evènman an nan yon egzansyon). Yon egzansyon pa yon Pati nan pèfòmans nan nenpòt alyans, akò, obligasyon, kondisyon, reprezantasyon oswa garanti pa dwe entèprete kòm yon egzansyon nan nenpòt lòt alyans, akò, obligasyon, kondisyon, reprezantasyon oswa garanti, ni dwe yon reta sou pati nan nan nenpòt Pati nan Akò sa a nan egzèse nenpòt dwa, pouvwa oswa privilèj anba a pral opere kòm yon egzansyon ladan l '. Yon egzansyon pa nenpòt Pati nan pèfòmans nan nenpòt ki zak pa dwe konstitye yon egzansyon nan pèfòmans nan nenpòt ki lòt aktè yon zak ki idantik oblije fèt nan yon moman pita.
 6. Sekou Injonktif pou Vyolasyon. Malgre anyen ki kontrè nan dokiman sa a, men sijè a Seksyon 10, paske chak Pati ka gen aksè ak vin konnen enfòmasyon konfidansyèl, pwodwi travay, ak anplwaye nan lòt la ak paske Pati sa a ka pa gen yon remèd adekwa nan lalwa nan evènman an nan yon kontravansyon nan Akò sa a, chak Pati va gen dwa a ranfòse Akò sa a ak nenpòt nan dispozisyon li yo pa enjonksyon, pèfòmans espesifik oswa lòt soulajman ekitab, san yo pa kosyon, ak san yo pa prejije nan nenpòt lòt dwa ak remèd ke Pati sa yo ka genyen pou yon vyolasyon Akò sa a.
 7. Frè Avoka a. Pati dominan an nan nenpòt litij ki gen rapò ak sijè sa a nan Akò a va gen dwa a kolekte nan men lòt Pati a pri rezonab li yo ak debousman ki nesesè yo ak frè avoka ki fèt nan ranfòse Akò sa a. Pati dominan an dwe peye lòt Pati a sou demann nenpòt ak tout depans, ki gen ladan, men pa limite a sa sèlman, depans koleksyon, tout frè avoka yo, ak depans, ak tout lòt depans ki ka depanse pa Pati dominan an kolekte oswa ranfòse. peman nenpòt frè ak depans akòz Akò sa a.
 8. Tout Akò. Akò sa a ak Deklarasyon an (yo) nan Travay antre nan an koneksyon avèk konstitye konpreyansyon a tout antye de pati yo ki gen rapò ak matyè a ak ranplase nenpòt kominikasyon anvan oral oswa ekri, reprezantasyon, konpreyansyon, oswa akò ant pati yo konsènan matyè sa yo.
 9. Antèt. Tit yo nan seksyon sa a yo enkli sèlman pou konvenyans nan referans epi yo pa dwe kontwole siyifikasyon an oswa entèpretasyon nan nenpòt ki dispozisyon nan Akò sa a.
 10. Règ konstriksyon. Chak nan pati yo dakò ke li te revize ak anpil atansyon Akò sa a e li te gen ase opòtinite pou chèche konsèy legal ak opinyon. Kontinwe, règ la nan konstriksyon ki anbigwite ak fraz klè yo entèprete kont Pati a ekri oswa nan limyè ki pi favorab a Pati a ki pa ekri pa dwe aplike. Nenpòt pwoblèm ki tabli nan yon Deklarasyon Travay ki siyen ki dekri nan detay rezonab aksyon yo dwe pran pa Konsiltan yo pral jije yo te apwouve pa Kliyan an alekri pou tout rezon nan Akò sa a.

Nan temwen sa yo, pati yo te egzekite akò sa a apati de premye dat ekri pi wo a.

Kliyan fèm

 

____________________________ ______________________________

   
Pa:Pa:
Tit:                                                                Tit:                                                               

Imèl:                                                             

Imèl:                                                             

Cannabis Biznis Mastermind

Pi bon kontra tout tan

Modèl Lisans New Jersey
Ale Kounye a
* Tèm ak Kondisyon Aplike
fèmen-lyen